نشان انجمن دانشگاه دانشگاه جهانگیری اخبار سیاسی و اجتماعی

نشان: انجمن دانشگاه دانشگاه جهانگیری اخبار سیاسی و اجتماعی

اندازه «ماده تاریک» محدود شد

محققان توانستند با استفاده از حساس‌ترین آشکارساز جهان، اندازه موثر ذرات “ماده تاریک” (Dark Matter) را به دقیق‌ترین میزان خود محدود کنند. ..

ادامه مطلب

فرار از آفتاب سوختگی با فناوری هوش مصنوعی

بسیاری از مردم دلواپس آن هستند که حضور مستمر آنها در فضاهای باز منجر به آفتاب سوختگی و سوزش شدید پوست بدنشان شود، ولی جهت حل این مسئله راه حل تازه ای اخ..

ادامه مطلب