نشان انجمن دانشگاه دانشگاه جهانگیری اخبار سیاسی و اجتماعی

نشان: انجمن دانشگاه دانشگاه جهانگیری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی اندازه «ماده تاریک» محدود شد

محققان توانستند با استفاده از حساس‌ترین آشکارساز جهان، اندازه موثر ذرات “ماده تاریک” (Dark Matter) را به دقیق‌ترین میزان خود محدود کنند.

اندازه «ماده تاریک» محدود شد

اندازه «ماده تاریک» محدود شد

عبارات مهم : پروژه

محققان توانستند با استفاده از حساس ترین آشکارساز جهان، اندازه موثر ذرات “ماده تاریک” (Dark Matter) را به دقیق ترین میزان خود محدود کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، ۱۶۵ محقق از ۱۲ کشور دنیا موفق شدند اندازه موثر “ماده تاریک”( Dark Matter) را به ۴.۱X۱۰-۴۷ سانتی متر مربع محدود کنند. نتیجه های این پژوهش حاصل تجزیه و تحلیل داده های ۲۷۹ روز از مرکز تحقیقاتی ” XENON” در ایتالیا است.

اندازه «ماده تاریک» محدود شد

این مرکز تحقیقاتی در آزمایشگاه ” Gran Sasso” ایتالیا واقع شده است است و یک مرکز تحقیقاتی عمیق زیرزمینی است که آزمایشات متعددی راجع به “ماده تاریک” در این مرکز انجام می شود.

“ماده تاریک” نوعی از ماده است که فرضیه وجود آن در اخترشناسی وکیهان شناسی ارائه شده است است تا پدیده هایی را توضیح دهد که به نظر می رسد ناشی از وجود میزان خاصی از جرم باشند که از جرم موجود مشاهده شده است در دنیا زیاد هست. به بیان دیگر ماده تاریک ماده ای است که واکنشی نسبت به نور نشان نمی دهد.

محققان توانستند با استفاده از حساس‌ترین آشکارساز جهان، اندازه موثر ذرات “ماده تاریک” (Dark Matter) را به دقیق‌ترین میزان خود محدود کنند.

نتایج این آزمایش نشان می دهد که احتمالا ذرات ماده تاریک کوچکتر از انتظار است.

“اتان براون” از محققان این پروژه و استادیار موسسه پلی تکنیک “رنسلیر” گفت: ما موفق به اندازه گیری دقیق ترین بخش از نوکلئون که اندازه موثر “ماده تاریک” را اندازه گیری می کند، شدیم.

این آشکارساز که تحت عنوان “XENON۱T” هست، چون در آزمایشگاهی واقع شده است است که در اعماق زمین واقع شده است و بالای آن یک کوه قرار دارد،، از تابش های امواج رادیویی طبیعی محافظت می شود.

اندازه «ماده تاریک» محدود شد

اعتقاد بر این است که ماده تاریک، به اندازه بقیه مواد در جهان، فراوان هست؛ ولی تعامل آن با دیگر ذرات به نحوی ضعیف است که مشاهده و اندازه گیری آن بسیار سخت است.

در حقیقت، ذرات ماده تاریک که تحت عنوان “ذرات منفعل ضعیف و حجیم” (WIMPs) هستند، نامرئی بوده و به ندرت با ذرات دیگر ارتباط برقرار می کنند. به همین علت وجود آن ها به تائید نرسید.

محققان توانستند با استفاده از حساس‌ترین آشکارساز جهان، اندازه موثر ذرات “ماده تاریک” (Dark Matter) را به دقیق‌ترین میزان خود محدود کنند.

در همین راستا، محققان آشکارسازهای حساس را تولید کردند تا ارتباطات بین ذرات ماده تاریک و مواد دیگر موجود در محیط زیست را مشاهده کنند.

طی ۱۶ سال اخیر، آشکارساز “XENON۱T” حساس ترین و دقیق ترین آشکارساز این آزمایشگاه بوده است و محققان این پروژه با استفاده از این آشکارساز، این موفقیت را کسب کردند.

اندازه «ماده تاریک» محدود شد

واژه های کلیدی: پروژه | محققان | مشاهده | ایتالیا | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs